Tartálytisztítás, tartálytisztítás rendeleti szabályozása

Tartálytisztítás, tartálytisztítás rendeleti szabályozásaVeszélyes, mérgező, éghető anyagok, köztük az üzemanyagok tárolására alkalmas berendezéseket, tartályokat jogszabályokban előírt időszakonkénti vizsgálat, átalakítás, megszüntetés munkavégzése előtt minden esetben tartálytisztításnak kell alávetni!

A tartálytisztítás, az üzemanyag tartályok tisztítása bármely a tartállyal történő munkavégzés alapvető feltétele, legyen az vizsgálat, átalakítás, javítás, szabványosítás, megszüntetés.

A tartályokban történő munkavégzés előtt azokat minden esetben ki kell tisztítani. A tisztítás a tartályvizsgálat megelőző lépése. A tartályt vizsgálni, tartálytisztítás nélkül TILOS, amit jogszabály ír elő. A munkavégzést csak a tartálytisztítónak és az üzemegység vezetőjének aláírásával ellátott beszállási engedély, a szükséges mérések, védő- és mentőeszközök birtokában lehet megkezdeni. A tisztítást kizárólag 18. életévét betöltött, egészségügyileg, szakmailag alkalmas személy végezheti, természetesen szakszerű felügyelet mellett, minimum 2 fő felügyelő személy jelenlétében.

A megfelelő szellőztetés és a robbanásbiztos kivitelű szerszámok, eszközök alkalmazása nélkülözhetetlen.

A tartálytisztítás rendeleti szabályozása

A tartálytisztítás során alkalmazni kell az MSZ 09.57.0033-1992 szabványt.

A tartálytisztításra vonatkozó szabályokat a 28/2011 (IX.6.) OTSZ és a többször módosított 11/1994 (III.25) kormányrendelet tartalmazza. A tartálytisztítás nem csupán a vizsgálathoz kapcsolódó kötelező többlet költséget jelenti, hanem a gépjárművek adagolóinak, porlasztóinak megóvásának alapvető és elengedhetetlen feltétele, mivel az üzemanyagtartályok alján kiülepedő olajiszap, olajsár nem megfelelő tisztaságú tartály esetén a gépjármű üzemanyagrendszerébe kerülve azt nagymértékben roncsolja.