Tartály szabványosítás

Tartály szabványosításHazánkban található és üzemelő, veszélyes anyagokat tároló tartályok átalakítását, a tartály szabványosítását a többször módosított 11/1994 IKM (III.25.) rendelet szabályozza. Ez a rendelet 1994-ben jelent meg, célja az EU csatlakozási tárgyalások alatt, az egyik EU csatlakozási feltételeként a Magyarországon működtetett üzemanyag ellátó berendezések, tartályok szabványosítása. A rendeletben nyolc év türelmi időt határoztak meg az üzemeltetők számára.

Ezt a türelmi határidőt többször módosítva először 2003. 09. 28.-i határidőben határozták meg, majd mivel a cégek jelentős része a határidőig a tartály szabványosítás feltételeinek nem tudott eleget tenni, lehetővé tették a halasztást. Ez a halasztás lehetővé tette azoknak a cégeknek, akik kérték, hogy a tartály szabványosítás feltételeit 2006.12.31.-ig teljesítsék. Egy évre rá a kiegészítették, ami már a maró, mérgező anyagokat is bevonta a rendelet alá 44/1995 IKM (IX.15.). Fontos tudni, hogy 2007.01.01.-től csak olyan berendezésben, tartályban lehet üzemanyagot, vagy egyéb veszélyes anyagot tárolni, ami ennek a rendeleti szabályozásnak illetve későbbi módosításainak (28/2011 (IX.6.) OTSZ) megfelel.

A tartály szabványosítás műszaki leírásait a jelenleg érvényes 28/2011 (IX.6.) OTSZ rendelet tartalmazza teljes részletességgel. Az átalakításokat, tartály szabványosításokat, ami nemcsak tartálytisztítással és vizsgálattal, hanem hegesztéssel és csőszereléssel is jár csak megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező cég végezhet. Az alábbi engedélyek szükségesek a kivitelezési munkák elvégzéséhez, a hatóság csak ezt fogadja el.

Tartály szabványosítás

Tartály szabványosítás, Tartály tisztítás és vizsgálat 11/1994 (III.25) IKM szerinti Hatósági Bizonyítvány, hegesztéssel járó tevékenység 3/1998 (I.12) IKIM szerinti Hatósági Bizonyítvány.

A rendeletek célja, hogy a különböző ipari, gazdasági, esetleg vegyi üzemekben használt tartályok bejelentésre, ezáltal ellenőrzés alá kerüljenek. Lényege, hogy a nem megfelelő műszaki kialakítású és nem megfelelő használatú tartályok az EU által elfogadott irányelveknek megfelelően szabványosításra kerüljenek.

Minden tartály szabványosítás és javítás, melyet veszélyes folyadék és olvadéktároló tartályon elvégeznek tervezés és engedély köteles.

A tartályok szabványosítását a fent leírt határidőig el nem végzése esetén a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság a tartály üzemét a szabványosítás, korszerűsítés elvégzéséig felfüggesztheti és pénzbírságot is kiszabhat.

Tartály szabványosítással kapcsolatban bővebb információkat szakértő mérnök kollégáinktól kaphat.